Τα kids athletics η αλλιώς αθλοπαιδίες είναι παιχνίδια κοινωνικοποίησης και ομαδικού πνεύματος μέσω της άσκησης.Σκοπός μας μέσω των ιδιαίτερων αγωνισμάτων και παιχνιδιών είναι η  καλλιέργεια της ευγενούς άμιλλας,του υγιούς συναγωνισμού και η ανάδειξη και διάδοση του αθλητισμού καθώς και η διασκέδαση και η ικανοποίηση που θα νιώσουν με αυτές τις δραστηριότητες.