Είναι η λειτουργική προπόνηση η οποία  είναι  μη απομονωτική (η απομόνωση είναι μερική) σταθεροποιητική, ανώδυνη κίνηση μέσα από ένα σκόπιμο εύρος κίνησης. Λειτουργικό είναι το συμμετρικό και απεριόριστο μοτίβο κίνησης.
Λειτουργική άσκηση, επομένως, είναι η άσκηση που εμφανίζει ένα ορισμένο ποσοστό μεταφοράς σε άλλες δραστηριότητες. Με τον τρόπο αυτό, δεν βελτιώνεις μόνο την ικανότητά σου να εκτελείς την πραγματική άσκηση αλλά και άλλες φυσικές κινήσεις που δεν ασκούνται άμεσα. Στο μέσο άνθρωπο προσφέρει βελτίωση της ποιότητας ζωής, την πρόληψη και αντιμετώπιση κακώσεων, αλλά και μείωση στο σωματικό του βάρος.

CategoryWorkout
Logo_footer   
     Copyright © 2017