Είναι Προπόνηση πολλαπλών δραστηριοτήτων

Πρόκειται  για μία σύνθετη δραστηριότητα η οποία περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές ασκήσεις αερόβιες και αναερόβιες χρησιμοποιώντας αντιστάσεις ή το βάρος του σώματος μας. Αφορά όλους τους ασκούμενους, αρχάριους, προχωρημένους και αθλητές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο είδος εξάσκησης εφαρμόζουν ακόμη και επαγγελματικοί αθλητικοί σύλλογοι σε περίοδος προετοιμασίας.

Επιλέγοντας το αποφεύγουμε τη ρουτίνα της προπόνησης, γυμνάζουμε όλο το σώμα  και εξασκούμε την αερόβια και αναερόβια ικανότητα σε μία προπόνηση και μπορεί να εφαρμοστεί παντού.